Hade en ung och okänd Ulrica slagit igenom idag?
- Ja, det tror jag. Det unga och udda är mer accepterat nu. Det har
brutits mark på många områden. Men kanske finns det färre gallerier
och kritikernas bevakning är marginell. I gengäld har vi datorn
och all möjlighet till kommunikation. Möjligen är det svårare
att leva på det man gör idag. Konkurrensen är hårdare. Under min
studietid på Konstfack jobbade jag som undersköterska men jag
hade också lätt att redan då sälja min keramik.